0 سبدخرید

آخرین پکیج های آموزشی ریاضی

4 5 15 Product

محصول شمارۀ (1) قابل استفادۀ پایه های دهم و یازدهم و دوازدهم تجربی و ریاضی

 در حین ارائه ی این محصول بیش از 21 موضوع ریاضی یادآوری شده و خود یک همایش جمع بندی فوق العاده می باشد.

تعداد فایل : 7 عدد

تعداد اسلاید ارائه شده : 43 عدد

مدت زمان تقریبی: 110 دقیقه

محصول شماره 2 تحت عنوان کارگاه حل تست های چالشی و احتمالی کنکور ساعت 22 مورخ 15 خردادماه بارگذاری خواهد شد.

پربازدیدترین دوره ها

4 5 15 Product

محصول شمارۀ (1) قابل استفادۀ پایه های دهم و یازدهم و دوازدهم تجربی و ریاضی

 در حین ارائه ی این محصول بیش از 21 موضوع ریاضی یادآوری شده و خود یک همایش جمع بندی فوق العاده می باشد.

تعداد فایل : 7 عدد

تعداد اسلاید ارائه شده : 43 عدد

مدت زمان تقریبی: 110 دقیقه

محصول شماره 2 تحت عنوان کارگاه حل تست های چالشی و احتمالی کنکور ساعت 22 مورخ 15 خردادماه بارگذاری خواهد شد.

5 5 1 Product

پروژه شماره 4 حل برگه امتحانی ریاضی خرداد ماه پایه هفتم

سلام و عرض ادب 

تعداد فایل : 7 عدد

تعداد سوال : 16 عدد

مدت زمان تقریبی: 60 دقیقه

ارادتمند شما مهندس سعید جوزدانی

3.25 5 4 Product

پروژه شماره 6 حل برگه امتحانی ریاضی خرداد ماه پایه نهم

سلام و عرض ادب 

تعداد فایل : 7 عدد

تعداد سوال : 16 عدد

مدت زمان تقریبی: 60 دقیقه

ارادتمند شما مهندس سعید جوزدانی

3.3 5 10 Product

پروژه شماره 5 حل برگه امتحانی ریاضی خرداد ماه پایه هشتم

سلام و عرض ادب 

تعداد فایل : 7 عدد

تعداد سوال : 16 عدد

مدت زمان تقریبی: 60 دقیقه

ارادتمند شما مهندس سعید جوزدانی

دانش آموزان درباره ما چه می گویند؟