0 سبدخرید
نتایج 1 تا 6 از کل 6 نتیجه

طرح تابستان 1402 ویژۀ پایه نهم

 اولین دورۀ آموزشی ویژۀ دانش آموزان متوسطۀ اول و دوم در تابستان 1402 با هدف تقویت بنیۀ علمی در قالب آفلاین :
 کل طرح یک دورۀ 50 ساعتی می باشد
 20 تا یک ساعتی آموزش خط به خط کتاب
 20 تا یک و نیم ساعتی تست و نکته

1,000,000 تومان800,000 تومان خرید

طرح تابستان 1402 ویژۀ پایه هشتم

 اولین دورۀ آموزشی ویژۀ دانش آموزان متوسطۀ اول و دوم در تابستان 1402 با هدف تقویت بنیۀ علمی در قالب آفلاین :
 کل طرح یک دورۀ 50 ساعتی می باشد
 20 تا یک ساعتی آموزش خط به خط کتاب
 20 تا یک و نیم ساعتی تست و نکته

1,000,000 تومان800,000 تومان خرید

طرح تابستان 1402 ویژۀ پایه هفتم

 اولین دورۀ آموزشی ویژۀ دانش آموزان متوسطۀ اول و دوم در تابستان 1402 با هدف تقویت بنیۀ علمی در قالب آفلاین :
 کل طرح یک دورۀ 50 ساعتی می باشد
 20 تا یک ساعتی آموزش خط به خط کتاب
 20 تا یک و نیم ساعتی تست و نکته

1,000,000 تومان800,000 تومان خرید
3.25 5 4 Product

پروژه شماره 6 حل برگه امتحانی ریاضی خرداد ماه پایه نهم

سلام و عرض ادب 

تعداد فایل : 7 عدد

تعداد سوال : 16 عدد

مدت زمان تقریبی: 60 دقیقه

ارادتمند شما مهندس سعید جوزدانی

200,000 تومان160,000 تومان خرید
3.3 5 10 Product

پروژه شماره 5 حل برگه امتحانی ریاضی خرداد ماه پایه هشتم

سلام و عرض ادب 

تعداد فایل : 7 عدد

تعداد سوال : 16 عدد

مدت زمان تقریبی: 60 دقیقه

ارادتمند شما مهندس سعید جوزدانی

200,000 تومان160,000 تومان خرید
5 5 1 Product

پروژه شماره 4 حل برگه امتحانی ریاضی خرداد ماه پایه هفتم

سلام و عرض ادب 

تعداد فایل : 7 عدد

تعداد سوال : 16 عدد

مدت زمان تقریبی: 60 دقیقه

ارادتمند شما مهندس سعید جوزدانی

200,000 تومان160,000 تومان خرید
نتایج 1 تا 6 از کل 6 نتیجه